Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Рута - ХБ
Адрес
Град: София  1510
Улица/квартал: бул. Владимир Вазов 15 карта
Телефони: (02)840-34-77
Email: ruta_hbprinting@abv.bg
Тематики
Икономика, История, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-9557  (Стари кодове: 978-954-91858)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Христо Борисов Станишев Отговорно лице
Емил Христов Станишев Лице за контакт