Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Евразия А.П.
Адрес
Град: София  1336
Улица/квартал: жк Люлин 332 ап. 40 карта
Телефони: (02)827-23-88
Email: eurasia@iztok.net
Тематики
Философия, Учебници за ВУЗ, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-628
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Пламен Иванов Градинаров Отговорно лице