Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Дружество Европейско право
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: бул. Княз Дондуков 5 вх. 3 ап. 27 карта
Телефони: +359 2 986 66 91
Email: hristo@eurolawsociety.net
Url: http://www.eurolawsociety.net/
Тематики
Право, Обществено управление
Статус
Активен
Кодове 978-619-7296  (Стари кодове: 978-954-91117)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Христо Васков Христозов председател на УС Отговорно лице