Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ARS Sofia
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Граф Игнатиев 9 вх. А ап. 18 карта
Телефони: +359 2 943 37 80
Факс: +359 2 846 71 37
Email: arsmarinajm@gmail.com
Url: http://www.ars-sofia.eu
Тематики
Изкуство, Философия, Психология, Музика, Хумор, сатира, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7224  (Стари кодове: 978-954-90913, 978-619-90049)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Жан-Мари Франсоа управител Отговорно лице