Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Дипломатически институт към МВнР
Адрес
Град: София  1113
Улица/квартал: ул. Алфред Нобел 2 карта
Телефони: +359 2 807 64 40
Факс: +359 2 870 10 51
Email: director.bdi@mfa.government.bg
Тематики
Вътрешна политика, международна политика
Статус
Активен
Кодове 978-619-7200  (Стари кодове: 978-954-91821, 978-954-92381)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Таня Михайлова директор Отговорно лице