Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Образование и познание
Адрес
Град: София  1359
Улица/квартал: жк Люлин 5 бл. 549 карта
Телефони: +359 898 654 334
Email: ninakeremed@gmail.com
Url: http://www.obrazovaniebg.net
Тематики
Научно-популярна литература, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-619-7515
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница електронна книжарница
Улица/квартал:
Url: http://www.obrazovaniebg.net
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Нина Стоянчова Керемедчиева управител Отговорно лице