Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Феникс - Христо Манев
Адрес
Град: София  1784
Улица/квартал: жк Младост 1 бл. 43 вх. 5 карта
Email: cfi@dir.bg
Тематики
Философия, Физика, Енциклопедии, справочници, речници
Статус
Активен
Кодове 978-954-92297
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Христо Стефанов Манев Отговорно лице