Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива
Адрес
Град: Бургас  8000
Улица/квартал: ул. Хан Аспарух 41 карта
Телефони: +359 899 145 652
Email: bsngi-ngo@mail.bg
Url: http://www.initiative.bg
Тематики
Икономика, Вътрешна политика, международна политика, Социални грижи, социално осигуряване
Статус
Активен
Кодове 978-619-90487  (Стари кодове: 978-954-91533)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Даниела Стоянова Божинова изп. директор Отговорно лице