Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Жулиета Манчева
Адрес
Град: София  1113
Улица/квартал: жк Гео Милев бл.245 карта
Email: eng.mancheva@gmail.com
Тематики
Учебници за ВУЗ, Техника
Статус
Активен
Кодове 978-619-90883
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Жулиета Славчева Манчева Отговорно лице