Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Младежки форум 2001 - Разград
Адрес
Град: Разград  7200
Улица/квартал: ул. Дончо Сумпаров 49 карта
Телефони: +359 84 661 694
Email: yforum2001@yahoo.com
office@yf2001.org
Url: http://www.yf2001.org
Тематики
Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-619-7309  (Стари кодове: 978-619-90150)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Здравко Димов председател Отговорно лице
Диляна Георгиева Лице за контакт