Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Shirinan
Адрес
Град: Варна  9000
Улица/квартал: ул. Македония 120 карта
Телефони: 0883 326-981
Email: d.radnev@abv.bg
Тематики
Езотерична литература и парапсихология
Статус
Активен
Кодове 978-619-7148
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Деян Радев Раднев управител Отговорно лице