Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Унипрес
Адрес
Град: София  1335
Улица/квартал: бул. Александър Стамболийски 89 карта
П.К.: 14
Телефони: +359 2 920 16 16
Факс: +359 2 920 04 04
Email: milenkov@mail.com
unipress@mail.com
unipress@reklama.bg
Тематики
Философия, Научно-популярна литература, Обществени науки, социология, Вътрешна политика, международна политика
Статус
Активен
Кодове 978-619-91167  (Стари кодове: 978-954-90915, 978-954-92544)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Антони Йорданов Миленков Отговорно лице