Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация Български център за джендър изследвания
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: бул. Евлоги Георгиев 5 карта
Телефони: (02)963-53-57
Факс: (02)963-53-57
Email: office@bgrf.org
Url: http://www.bgrf.org
Тематики
Обществени науки, социология, Право
Статус
Активен
Кодове 978-954-92791  (Стари кодове: 978-954-91321)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Геновева Спасова Тишева управител Отговорно лице