Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация "Емили"
Адрес
Град: София  1618
Улица/квартал: ул. Букет 25 А карта
Email: t.p.nikolova@abv.bg
Url: http://www.emilyfoundation.eu
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7425
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Таня Николова председател Отговорно лице