Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Ти бъди промяната
Адрес
Град: София  1202
Улица/квартал: ул. Будапеща 31 карта
Телефони: +359 882 686 802
Email: life@bethechange.bg
life@greenboxbg.com
Тематики
Психология, Здраве и красота, Медицина
Статус
Активен
Кодове 978-619-7426
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Адриана Стефанова Чернева-Цанова Отговорно лице