Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Глобал
Адрес
Град: София  1309
Улица/квартал: бул. Вардар 71 карта
Телефони: (02)490-00-58,0898 671-354
Факс: (02)490-00-58
Email: info@uchitel.bg
Url: http://www.uchitel.bg
Тематики
Икономика, Право, Енциклопедии, справочници, речници, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-954-9862
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Петко Николов Тодоров управител Отговорно лице