Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Институт за български език "Проф. Любомир Андрейчин" БАН
Адрес
Град: София  1113
Улица/квартал: бул. Шипченски проход 52 бл. 17 карта
Телефони: +359 2 979 29 39; +359 2 870 73 96
Факс: +359 2 872 23 02
Email: ibl@ibl.bas.bg
rainovv@ibl.bas.bg
Url: https://ibl.bas.bg/
Тематики
Литература, езикознание, лингвистика
Статус
Активен
Кодове 978-619-90884  (Стари кодове: 978-954-92489, 978-954-90344)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
ст.н.с. дн Васил Райнов директор Отговорно лице