Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Галеон
Адрес
Град: София  1202
Улица/квартал: ул. Родопи 25 карта
Телефони: (02)546-643
Факс: 951-58-39
Тематики
Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-954-9790
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Надежда Веселинова Павлович Отговорно лице