Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Просперо Продакшн
Адрес
Град: Бургас  8000
Улица/квартал: ул. Рилска 48 карта
Телефони: +359 897 259 514
Email: prosperoland@gmail.com
Url: http://facebook.com/prosperobooks
Тематики
Фантастика, Комикси
Статус
Активен
Кодове 978-619-91090
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Елизавета Ростоцкая Отговорно лице