Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Димчо Тодоров Тодоров
Адрес
Град: София  1124
Улица/квартал: жк Яворов бл. 23 вх. 3 карта
Телефони: +359 876 885 575
Email: d_todorov_@abv.bg
Тематики
Икономика
Статус
Активен
Кодове 978-619-90573
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Димчо Тодоров Тодоров Отговорно лице