Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация Неогенезис
Адрес
Град: София  1142
Улица/квартал: ул. Любен Каравелов 83 ап. 61 карта
Телефони: +359 888 814 169
Email: neogenezis.foundation@abv.bg
Url: http://anticancer-bg.com
Тематики
Научно-популярна литература, Литература, езикознание, лингвистика, Медицина
Статус
Активен
Кодове 978-954-90991
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Елена Христова Банова съпредседател Отговорно лице