Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Съюз на артистите в България
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: пл. Народно събрание 12 карта
Телефони: +359 2 988 04 40, +359 896 890 884
Email: ilko_ganev@uba.bg
office@uba.bg
Url: http://www.uba.bg
Тематики
Изкуство, Филм и кинематография, Театър и драма
Статус
Активен
Кодове 978-619-91132
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Христо Стефанов Мутафчиев председател на УС Отговорно лице
Велислава Смилянова Лице за контакт
Илко Ганев Лице за контакт