Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Библиотека "Родина"
Адрес
Град: Стара Загора  6000
Улица/квартал: бул. Руски 17 карта
Телефони: +359 42 630 113, +389 886 463 731
Email: lib@rodina-bg.org
sdraganova@rodina-bg.org
Url: http://www.rodina-bg.org
Тематики
Библиография и библиотекознание, История
Статус
Активен
Кодове 978-619-91320  (Стари кодове: 978-954-91768)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Дора Параскова Илиева Отговорно лице