Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ТехноЛогика
Адрес
Град: София  1756
Улица/квартал: жк Дървеница, ул. Софийско поле 3 карта
Телефони: (02)91-912
Факс: (02)91-912
Тематики
Учебници
Статус
Активен
Кодове 978-954-9334
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Офис [няма име]
Град: Пловдив  4000
Улица/квартал: ул. Цар Асен 13 карта
Телефони: (032)664-038; (032)267-191
Факс: (032)267-191
Email: ranchev@abv.bg
ranchev@technologica.com
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Огнян Георгиев Траянов Отговорно лице