Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Калинка БГ
Адрес
Град: София  1574
Улица/квартал: ул. Шипченски проход 23 карта
Телефони: 0889 332-+359
Email: info@slavic-center.com
Тематики
Психология, Художествена литература
Статус
Активен
Допълнителна информация
Издава аудиокниги
Кодове 978-954-92865
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Илка Енчева управител Отговорно лице