Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Саима Консулт
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Белия кладенец 15 карта
Телефони: +359 893 597 726
Email: me.kyuchukov@gmail.com
Url: http://www.nordsci.org
Тематики
Обществени науки, социология
Статус
Активен
Кодове 978-619-7495
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Мехмед Азисов Кючуков Отговорно лице