Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
АртГраф
Адрес
Град: София  1111
Улица/квартал: ул. Хубавка 6 ет. 4 ап. 14 карта
Телефони: +359 2 684 739
Факс: +359 2 684 739
Email: artgraf@abv.bg
Тематики
Медицина, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7368  (Стари кодове: 978-954-9401)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Петър Иванов Захариев Отговорно лице