Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Студия Трансмедия
Адрес
Град: София  1504
Улица/квартал: бул. Цар Освободител 17 А ет. 2 ап. 4 карта
Телефони: +359 895 573 060
Email: y.drianovska@transmedia.bg
Url: http://www.transmedia.bg
Тематики
Научно-популярна литература, Икономика, История, Художествено-документална литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7260
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Георги Василев Василев управител Отговорно лице
Яна Дряновска Лице за контакт
Ивона Разлогова Отговорно лице