Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
АРКА ЛТД
Адрес
Град: София  1142
Улица/квартал: ул. Женева 10 карта
Телефони: (02)986-12-77
Факс: (02)981-93-75
Email: arca@datacom.bg
Url: http://www.arca-design.com
Тематики
Пътуване и туризъм, Биографии
Статус
Активен
Кодове 978-954-92762
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Димитър Петров Гачев управител Отговорно лице