Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Буквица
Адрес
Град: София  1113
Улица/квартал: бул. Самоков 1 карта
Телефони: (02)872-87-23
Email: lilia.ilieva@dmail.com
Тематики
Литература, езикознание, лингвистика
Статус
Активен
Кодове 978-954-92858
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Лилия Иван Илиева управител Отговорно лице