Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация Национална и международна сигурност
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Граф Игнатиев 14 ет. 1 ап. 1 карта
Телефони: (02)825-96-71
Факс: (02)988-88-01
Email: tstrifonov@abv.bg
Тематики
Вътрешна политика, международна политика, Право
Статус
Активен
Кодове 978-619-7143  (Стари кодове: 978-954-91927, 978-954-90695)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Тодор Стоянов Трифонов председател на УС Отговорно лице