Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Алекс принт
Адрес
Град: Варна  9000
Улица/квартал: ул. Джеймс Баучер 1 ап. 80 карта
Телефони: +359 52 631 230
Факс: +359 52 631 230
Тематики
Криминална литература, Медицина, Литература за жената, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7355  (Стари кодове: 978-954-8261)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Анелия Любенова Станкова Отговорно лице