Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ПАН - ВТ
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Княз Борис I 130 ап. 2 карта
Телефони: (02)980-59-25, 0899 283-399
Факс: (02)980-59-25
Email: vpan@pan-vt.com
Url: http://www.pan-vt.com
Тематики
Художествена литература за деца и юноши, Философия, Поезия, История, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-747  (Стари кодове: 978-954-9507)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Валентина Панчева изп. директор Отговорно лице