Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Книгопис
Адрес
Град: София  1505
Улица/квартал: ул. Васил Друмев 3 карта
Телефони: +359 2 426 32 37, +359 888 634 603
Email: office@knigopis.bg
Url: http://www.knigopis.bg
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7067
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Георги Александров управител Отговорно лице