Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
АРТЕМАКС
Адрес
Град: София  1606
Улица/квартал: бул. Христо Ботев 31 карта
Телефони: (02)952-23-17
Факс: (02)952-23-17
Email: info@artemax.bg
office@galikbg.com
Url: http://www.artemax.bg
Тематики
Икономика, Учебници за ВУЗ, История, Право, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-582  (Стари кодове: 978-954-8008)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Александър Георгиев Лазаров управител Отговорно лице