Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Айви АйДиа
Адрес
Град: София  1715
Улица/квартал: жк Младост 4 бл. 411 вх. 6 ет. 2 ап. 5 карта
Телефони: +359 888 860 628
Email: aylan.aliev@gmail.com
Тематики
Психология, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91619
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Айлян Османов Алиев Отговорно лице