Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ТРИВИЯ прес
Адрес
Град: София  1124
Улица/квартал: бул. Цариградско шосе 47 А карта
Телефони: (02)943-32-57
Факс: (02)943-32-57
Email: contact@triviapress.com
Url: http://www.triviapress.com
Тематики
Художествена литература за деца и юноши, Периодични издания, Книга-игра, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-954-92931
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Стефка Малчева Сукманджиева управител Отговорно лице