Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Борил груп
Адрес
Град: София  1612
Улица/квартал: жк Хиподрума, бул. Цар Борис III 89 ет. 1 ап. 1 карта
Телефони: +359 2 952 02 27
Email: office@boril.bg
Url: http://www.boril.bg
Тематики
Биографии, Художествено-документална литература, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91329
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Стефани Ангелова Лице за контакт
Лилия Томерова Отговорно лице