Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Лигия Младенова Ташева
Адрес
Град: Пловдив  4001
Улица/квартал: жк Смирненски, ул. Юндола 6 карта
Телефони: +359 899 927 212
Email: mladenovaligia@gmail.com
Тематики
Психология, Християнска религия
Статус
Активен
Кодове 978-619-91139
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Лигия Младенова Ташева Отговорно лице