Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Ерато Арт
Адрес
Град: София  1229
Улица/квартал: жк Надежда 3 бл. 333 ет. 3 карта
Телефони: (02)843-51-15
Email: iviv72@mail.bg
Тематики
Поезия, Медицина, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-8519
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Едуард Агоп Мелконян управител Отговорно лице