Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Видимото и невидимото
Адрес
Град: Варна  9010
Улица/квартал: жк Чайка карта
Телефони: +359 885 374 792
Email: livefreecenter@abv.bg
Url: http://vidimoto.i.nevidimoto.live-free-center.eu
Тематики
Психология, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-619-90841
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Стефка Стефанова Димитрова Отговорно лице