Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Международен Екслибрис Център
Адрес
Град: София  1784
Улица/квартал: ул. Йерусалим 1 24 карта
Телефони: (02)760-228
Факс: 975-33-72
Тематики
Изкуство, Енциклопедии, справочници, речници
Статус
Неактивен
Кодове 978-954-91345
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Любомир Емануилов Николов Отговорно лице