Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Бар Академия
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Цар Иван Шишман 15 карта
Телефони: +359 888 800 008
Email: petra_dimitrova@me.com
Url: http://www.baracademy.bg
Тематики
Домакинство и готварство, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-619-91232
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Дарко Ангелески управител Отговорно лице
Петра Димитрова Лице за контакт