Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Балканска фондация за междукултурно образование и разбирателство - Дайвърсити
Адрес
Град: София  1303
Улица/квартал: ул. Опълченска 38 вх. А ет. 4 ап. 17 карта
Email: hkyuchukov@gmail.com
Тематики
Поезия, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-954-9510
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Христо Славов Кючуков Отговорно лице