Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ДЕЛНИК
Адрес
Град: Варна  9000
Улица/квартал: ул. Студентска бл. 3 вх. Д ет. 5 карта
Телефони: (052)604-186
Email: delnik.varna@gmail.com
Тематики
Икономика
Статус
Активен
Кодове 978-619-90004
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Илиан Николов Димитров управител Отговорно лице