Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Домино ГД
Адрес
Град: София  1225
Улица/квартал: ул. Русалка 6 карта
Телефони: (02)943-42-69
Email: domino@maxima.bg
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-91738  (Стари кодове: 978-954-91162)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Георги Димитров Иванов Отговорно лице