Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Сдружение "Академия за хармонично възпитание"
Адрес
Град: София  1680
Улица/квартал: ул. Родопски извор бл. 233 карта
Телефони: +359 877 004 964
Email: kabalabg@abv.bg
Тематики
Философия, Психология, Езотерична литература и парапсихология
Статус
Активен
Кодове 978-619-91429
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Теменуга Маринова Отговорно лице
Николай Райчев Лице за контакт