Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Център за изследване на демокрацията
Адрес
Град: София  1113
Улица/квартал: ул. Александър Жендов 5 карта
Телефони: (02)971-30-00
Факс: (02)971-22-33
Email: csd@online.bg
Url: http://www.csd.bg
Тематики
Вътрешна политика, международна политика, Право
Статус
Активен
Кодове 978-954-477
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
д-р Огнян Шентов председател на УС Отговорно лице
Мария Дойчинова Лице за контакт