Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Софтех
Адрес
Град: София  1517
Улица/квартал: жк Левски-В, бл. 5 вх. А карта
Телефони: (02)866-37-11,0899 886-513
Email: mihaila@mail333.com
Тематики
Учебници за ВУЗ, Компютър и информационни науки, обработка на данни
Статус
Активен
Кодове 978-954-8495
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Михаила Димитрова Тинчева управител Отговорно лице