Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Българско дружество за защита на птиците
Адрес
Град: София  1111
Улица/квартал: жк Яворов бл. 71 вх. 4 ап. 1 карта
П.К.: 50
Телефони: (02)979-95-00,(02)979-95-01
Факс: (02)979-95-00, (02)979-95-01
Email: bspb_hq@bspb.org
gsvetoslav.spasov@bspb.org
Url: http://www.bspb.org
Тематики
Зоология, Екология
Статус
Активен
Кодове 978-954-8310  (Стари кодове: 978-954-91421, 978-954-90211)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
д-р Петър Янков Председател на УС Отговорно лице